Оголошення конкурсу на посаду директора КНП «Центр первинної медичної допомоги»

Оголошення конкурсу на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги» Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області

 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної допомоги» Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області 

Місцезнаходження підприємства: 80074 Львівська область, Сокальський район, м. Великі Мости, вул. Львівська, 25

Документи на участь у конкурсі приймаються з 19.04.2019р. до 17.30год. 17.05.2019р. у Великомостівській міській раді за адресою: 80074 Львівська область, Сокальський район,         м. Великі Мости, вул. Шевченка, 6 тел. (257) 6-44-73, 6-44-91, електронна адреса mostyrada@i.ua

 

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

 

Кваліфікаційні вимоги до претендента на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги» Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області

 

  1. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров'я».
  2.   Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо.
  3.  Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження)
  4. Стаж роботи за лікарською спеціальністю -  не менше 5 років

 

Вимоги для конкурсної пропозиції

План розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

  • план реформування закладу протягом одного року;
  • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
  • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
  • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Конкурс на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги» Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області відбудеться після 30 днів з дати початку подання документів в приміщенні Великомостівської міської ради за адресою: 80074 Львівська область, Сокальський район, м. Великі Мости, вул. Шевченка, 6