Протокол № 2 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП «Центр первинної медичної допомоги» Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області»

ПРОТОКОЛ № 2

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП «Центр первинної медичної допомоги» Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області»

м.Великі Мости від «06» червня  2019 року

Присутні:

 

 

Голова комісії:

 

 

Секретар комісії:

 

 

Кірик Ю.І. – депутат Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області..

 

Мазурик Г.Б. – секретар виконавчого комітету Великомостівської міської ради

 

 

Члени комісії:

Мармаш Р.М. – заступник міського голови Великомостівської міської ради

 

Минів М.В. –  депутат Великомостівської міської ради

Сокальського району Львівської області

 

Білаш Р.Й. – сімейний  лікар  КНП «Центр первинної медичної допомоги» Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області.

 

Рись Г.Б.. –  сімейний  лікар  КНП «Центр первинної медичної допомоги» Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області, завідувач Бутинської амбулаторії загальної сімейної практики медицини.

 

Ярига В.І. –  сімейний  лікар  КНП «Центр первинної медичної допомоги» Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області.

 

Цісовська Н.І. –  лікар педіатр КНП «Центр первинної медичної допомоги» Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про розгляд документів, поданих кандидатами,  у відповідності до визначених вимог до претендента  на посаду директора КНП «Центр первинної медичної допомоги» Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області.

2. Допущення до участі у конкурсі претендентів, документи яких відповідають визначеним комісією  вимогам.

3. Визначення дати проведення конкурсу, а саме заслуховування пропозицій учасників конкурсу та проведення з ними співбесіди.

Всі члени конкурсної комісії погодились з порядком денним.

СЛУХАЛИ: Мазурик Г.Б.  секретаря комісії, яка повідомила, що  22.04.2019 р. на ім’я

голови конкурсної комісії надійшла заява Мельник О.Л., про виключення із складу конкурсної комісії у зв’язку із конфліктом інтересів, а саме участі Мельник О.Л. у конкурсі на зайняття посади директора КНП «Центр первинної медичної допомоги» Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області. Та згідно рішення ХХІІІ сесії VІІІ скликання № 619 від 28.05.2019 року Мельник О.Л. виведена зі складу конкурсної комісії, натомість  в склад конкурсної комісії  введено Рись Г.Б. сімейного  лікаря  КНП «Центр первинної медичної допомоги» Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області, завідувача Бутинською амбулаторією загальної сімейної практики медицини.

 

      Інформацію про проведення конкурсу та основні вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади було розміщено на офіційному вебсайті Великомостівської міської ради 19.04.2019р. Документи для участі у конкурсі приймалися до 17.05.2019 р. 17.30 год . Для участі у конкурсі  було подано документи трьома учасниками, а саме Мельник О.Л., мешканкою м.Червоноград вул..Стуса12/68, Владикою Наталією Йосипівною мешканкою м.Великі Мости, вул.С.Стрільців, 9 та Владикою Олегом Романовичем, мешканцем м.Жовква вул.Й.Сліпого 51/13.

 СЛУХАЛИ: Кірика Ю.І. голову конкурсної комісії, який повідомив , що всі документи претендентів на зайняття посади директора КНП «Центр первинної медичної допомоги» Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області подані вчасно та були опечатані.

  • Відкриття першого конверта претендента на зайняття посади директора КНП «Центр первинної медичної допомоги» Великомостівської міської ради Владики Наталії Йосипівни, 1960 р.н. мешканки м.Великі Мости вул.С.Стрільців, 9. Подані документи перевірено, всі документи претендента Владики Н.Й. відповідають встановленим вимогам.

 Ставиться на голосування про допуск претендента  Владики Н.Й. до участі у конкурсі на зайняття посади директора КНП «Центр первинної медичної допомоги» Великомостівської міської ради:

«за» - 8

«проти» - 0

«утримались» - 0

За результатом голосування претендент Владика Н.Й. допущена до участі у конкурсі на зайняття посади директора КНП «Центр первинної медичної допомоги» Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області.

 

  • Відкриття другого конверта претендента на зайняття посади директора КНП «Центр первинної медичної допомоги» Великомостівської міської ради Мельник Ольги Луківни,1987 р.н. мешканки м.Червоноград вул.Стуса, 12/68. Подані документи перевірено, всі документи претендента Мельник О.Л., відповідають встановленим вимогам.

Ставиться на голосування про допуск претендента  Мельник О.Л. до участі у конкурсі на зайняття посади директора КНП «Центр первинної медичної допомоги» Великомостівської міської ради:

«за» - 8

«проти» - 0

«утримались» - 0

За результатом голосування претендент Мельник О.Л. допущена до участі у конкурсі на зайняття посади директора КНП «Центр первинної медичної допомоги» Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області.

 

  • Відкриття третього конверта претендента на зайняття посади директора КНП «Центр первинної медичної допомоги» Великомостівської міської ради Владики Олега Романовича,1983 р.н. мешканця м.Жовква вул.Й.Сліпого , 51/13. Подані документи перевірено, проте в ході розгляду документів поданих претендентом Владикою О.Р. виявлено невідповідність п.5 визначених вимог переліку документів  та кваліфікаційних вимог для претенденті на зайняття посади директора, а саме:
  • Відсутні документи, що підтверджували б  досвід роботи, який зазначений в резюме конкурсанта, а саме: копія трудової книжки.
  •  Сертифікат спеціаліста № 748/30-08 дійсний до 30.06.2013 року.

Ставиться на голосування про допуск претендентаВладики О.Р. до участі у конкурсі на зайняття посади директора КНП «Центр первинної медичної допомоги»:

«за» - 0

«проти» - 7

«утримались» - 1

За результатом голосування претендент Владика О.Р. не  допущений до участі у конкурсі на зайняття посади директора КНП «Центр первинної медичної допомоги» Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області.

 

Протягом трьох робочих днівсекретарю комісії Мазурик Г.Б. повідомити конкурсантів про прийняте конкурсною комісією рішення.

Слухали : Кірика Ю.І. про призначення дати та часу заслуховування пропозицій учасників конкурсу, які допущені до участі в конкурсі, та проведення співбесіди з ними.

Поступила пропозиція від члена конкурсної комісії Білаш Р.Й. наступне засідання комісії провести 13.06.2019 р.

Пропозицію Білаш Р.Й. члени комісії підтримали одноголосно.

Визначити час проведення комісії16.00 год. – одноголосно.

Слухали : Мармаша Р.М. про визначення регламенту доповідей -заслуховування пропозицій учасників конкурсу.

Спільним обговореннямвизначено час заслуховування пропозицій учасників конкурсу

– 15 хв, на запитання (співбесіду) відвести - 20 хв. Заслуховувати учасників конкурсув порядку поступлення заяв.

1. Мельник Ольга Луківна.

2. Владика Наталія Йосипівна.

«за» - 8

«проти» - 0

«утримались» - 0

Голова комісії: 

Кірик Ю.І.

 

 

 

Секретар комісії: 

Мазурик Г.Б.

 

 

Члени комісії:

Мармаш Р.М.

 

Минів М.В.

 

Білаш Р.Й.

 

Рись Г.Б.

 

Ярига В.І.

 

 

Цісовська Н.І.